"Iech höb diech gebeld" is de eerste nieuwe singel van het album "Extra Kies" dat op 9 september 2011 zal verschijnen.

Deze track kun je alvast gratis downloaden op www.riminirecords.com

Iech höb diech gebeld (K.Cramer)

Iech höb diech gebeld
Iech höb bij diech aongeklop
De deis neet ope
En nums d'ne foon neet op

Iech stoont aon d'n deur
Veer zouwe de stad in goon
De deegs ofste weg waors
Meh iech zaog d'ne brommer stoon

De hoofs niks oet te lègke
Want iech weet
Wats diech miech wèls goon zègke

Iech höb diech gebeld
Iech höb bij diech aongeklop
De deis neet ope
En nums d'ne foon neet op

Iech stoont in de kaw
Iech höb miech get aofgehoos
Soms krijg iech d'n indrök
Tots diech miech neet mie moos

De hoofs niks oet te lègke
Want iech weet
Wats diech miech wèls goon zègke
haw toch op, en laot miech mer gewere
want de wèts, iech blijf altied probere

Orelaank höb iech gewach boe hings diech oet
Sjat boe hings diech oet, welke 'neighbourhood'?

mèt daank aon Bèr Dictionair